2020-06-12

Förslag till föreskrifter om skyldighet ge konsumenter miljöinformation om drivmedel

Ta del av remissvaret här.