2020-08-31

Nya orsakskoder

Det är positivt att Trafikverkets orsakskoder anpassas efter branschens behov men det finns också risker med förslagen. De framgår av Svensk Kollektivtrafiks remissvar till Trafikverket som efterfrågat synpunkter på förslag om ytterligare orsakskoder.

De används för att rapportera avvikelser, de ökar kunskapen om kvalitetsbrister och skapar fokus på rätt åtgärder. Men de används också som underlag för bl a utbetalning av kvalitetsavgifter och regressrättsanspråk. Vi ser därför att orsakskoder som avser kriser och större samhällshändelser måste användas med försiktighet. Vi ser också att båda de föreslagna koderna ligger i gränslandet mellan infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag vad gäller vem som ansvarar för rotorsaken, dvs anledningen att försening uppstått. Även det sätter krav på försiktighet i användandet.

Ta del av remissvaret