2020-04-03

Oförutsägbart med löpande timtaxa

Svensk Kollektivtrafik upprepar sin kritik till Transportstyrelsen i en remiss gällande deras förslag kring avgifter för tillståndspliktiga redovisningscentraler och beställningscentraler.

Transportstyrelsen föreslår en avgiftsmodell med löpande timtaxa men den är helt oförutsägbar för den som råkar ut för tillsyn. Istället vore det mer rimligt att en fast tillsynsavgift tas ut, som inte påverkas av tillsynsmyndighetens nivå av effektivitet, branschkunskap eller den enskilda medarbetarens ambition vad gäller tillsyn.

Ta del av remissen här