2020-02-26

Positivt förslag förenklar elregler vid spårbunden trafik

Förslaget i regeringskansliets pm ”Elförbrukare vid spårbunden trafik” kommer att förenkla administrationen kring den spårbundna tågtrafiken. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar och bedömer att de förändringar som föreslås inte heller får någon negativ påverkan på kostnaderna för medlemmarna.

I pm:et föreslås en särskild reglering av vem som anses förbruka den el som den spårbundna trafiken förbrukar.
I svaret bifogas även en särskild önskan är att staten ser över och förenklar beskattningsregelverk för elanvändning i exempelvis depåer och uppställningsanläggningar. Den infrastrukturen borde ses som del i förvaltningen och är stödjande system för den spårbundna tågtrafiken.

Ta del av svaret här