2020-11-18

Promemoria om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Svensk Kollektivtrafik har svarat på justitiedepartementets promemoria angående "Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare".

I ytttrandet bedömer Svensk Kollektivtrafik att förslagen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte kommer att få någon direkt påverkan på kollektivtrafiken.

Indirekt kan kollektivtrafiken däremot påverkas genom att kollektivtrafikresandet minskar till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, men påverkan kommer att vara mycket marginell dels eftersom få allmänna sammankomster och offentliga tillställningar genomförs under pandemin och dels eftersom det maximala deltagarantalet redan i dag är lågt, 50 personer.

Svensk Kollektivtrafik har därför inga invändningar mot förslagen i promemorian.

Ta del av yttrandet