2020-04-16

Skrivelse: Olika budskap från två myndigheter skapar problem

Arbetsmiljöverket (AV) har nyligen kommit med flera regionala beslut om att bussarna måste hålla framdörrarna stängda för att skydda föraren mot smitta. I besluten godkänns inte den alternativa lösningen att sätta upp en plexiglasskärm vid förarplatsen som också minskar smittorisken för resenärerna som annars måste gå av/på i samma dörr. Samtidigt kommer signaler från andra regioner att AV godkänner plexiglas, vilket uppfyller Folkhälsomyndighetens krav på minskat trängsel och distans. Nu behövs snabbt ett entydigt beslut som skyddar både förare och resenär i kollektivtrafiken. Det framgår av en skrivelse till Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten från Svensk Kollektivtrafik.

I skrivelsen ställs frågan på vilket sätt en stängning av framdörr ger ett bättre smittskydd för förare än exempelvis en plexiglasskärm vid förarplatsen.

- Våra medlemmar tar sitt uppdrag på största allvar och arbetar hårt med att tillämpa de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten utfärdat. Avstängning av förarplatsen är ett alternativ där detta är möjligt. Men vi kör också extra trafik för att minska trängsel, vi informerar och hjälper resenärer att hålla avstånd och har tagit fram alternativa lösningar som till exempel plexiglas.  Därför blir vi nu oroade när vi får signaler om att Arbetsmiljöverket överväger ett nationellt förbud mot av- och påstigning via framdörrarna. Detta kommer snarare att öka trängseln och därmed smittorisken både på bussen och vid hållplatsen, säger Helena Leufstadius, vd på Svensk Kollektivtrafik.

Kollektivtrafiken följer ett tydligt uppdrag från infrastrukturminister Tomas Eneroth att minska trängseln och säkerställa att resenärer håller avstånd. Ett nationellt förbud mot påstigning i framdörr går stick i stäv med detta uppdrag. En förare har ansvar både för framförande av fordonet och resenärerna ombord, till exempel vid behov av en utrymning. Föraren kan dessutom behöva hjälpa resenärer med funktionsnedsättning. Det finns också en stor mängd bussar med enbart en dörr, vilket gör detta beslut omöjligt att genomföra.

- Förarens arbetsmiljö är självklart väldigt viktig för oss och smittorisken måste minskas. Men i detta läge behövs öppenhet för lösningar som på olika sätt skyddar både förare och resenär. Inom andra verksamheter, till exempel handel, arbetar människor bakom plexiglasskärm. Både förare och butikspersonal möter kunder under sitt arbete och smittorisk och smittskydd borde kunna hanteras på liknande sätt, avslutar Helena Leufstadius.

Ta del av skrivelsen