2020-04-22

Prioritera provtagning av servicereseförare

Prioritera provtagning av covid-19 för förare som kör serviceresor i första hand. De arbetar till största delen i mindre fordon och väldigt nära de resenärer som hör till de mest sårbara i samhället. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i en skrivelse till Folkhälsomyndigheten.

När nu beslut är taget att öka provtagning av covid-19 är det nödvändigt att minska risken för smittspridning inom kollektivtrafiken genom att prioritera provtagning av förare som kör serviceresor i första hand. I andra hand gäller det bussförare och ombordpersonal på kollektivtrafikens bussar och tåg.

Att kunna transportera medborgare både i vardag och i kris är oerhört viktigt för samhället. Förare av serviceresor (färdtjänst, sjukresor, riksfärdtjänst, dagverksamhetsresor etc.) arbetar till största delen i mindre fordon och väldigt nära resenärerna som hör till de mest sårbara i samhället och en stor andel av resenärerna är över 70 år eller har underliggande sjukdomar.

Ta del av skrivelsen här