2021-12-17

Ansvarsfrågan vid automatiserad körning

Svensk Kollektivtrafik har svarat på Infrastrukturdepartementets promemoria om Ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt förändrade regler för att främja användandet av geostaket.

 I korthet bifalls förslagen när det gäller hur ansvaret ska fördelas mellan tillverkare, ägare och förare i beredskap (en ny term som föreslås införas i regler och förordningar), samt reglerna som föreslås kring användandet av geostaket. 

Ta del av remissvaret