2021-06-28

Bra med förbättrad uppkoppling men glöm inte arbetspendlarna

Regeringen har låtit remittera en rapport från PTS (Post- och Telestyrelsen) som avser förslag på vissa riktade satsningar för att förbättra uppkopplingen av internet ombord. Det är positivt med fokus på dessa frågor, anser Svensk Kollektivtrafik i sitt svar. Resenärerna skulle få större chans att arbeta ombord och därmed kunna nyttja sin restid bättre och dessutom kan branschen dra nytta av modern uppkopplad teknik.

Tyvärr har både regeringen och PTS avgränsat frågan och därmed nyttorna med satsningen. Istället för att förbättra för samhällsorganiserad persontågstrafik där flest resenärer reser och dessutom finns spritt över hela landet väljer de att gynna kommersiella fjärrtågsoperatörer med bidrag till främst förbättringar per fordon av uppkoppling ombord.

Andra mer vällovliga delar av förslaget inriktar sig på tester kring nya fönstertyper för att lättare släppa igenom radiosignaler och förbättringar i tunnlar. Båda är åtgärder som gynnar hela branschen, men det vore bättre om fler av förslagen gjordes konkurrensneutrala. Det skulle underlätta för arbetspendlare på regionaltåg som irriteras varje dag av bristande internet istället för att fokusera på åtgärder för att fritidsresenären ska kunna titta på strömmad film på sin sällanresa med fjärrtåg.

Ta del av remissvaret