2021-12-22

Elvägar gynnar inte regional kollektivtrafik

Elvägar är intressanta men det är tveksamt om det kommer att bli ett realistiskt alternativ för regional kollektivtrafik, bland annat på grund av linjesträckningar och vilken sorts el som distribueras.

Det framgår av svaret i Svensk Kollektivtrafiks remissvar rörande Regler för statliga elvägar från Elvägsutredningen. I stället lyfts aspekter med större betydelse för energieffektiviteten i transportsystemet än just elvägar: Järnvägen. Åtgärder som förbättrar järnvägens elförsörjning och kapacitet hade varit både energieffektivare och kostnadseffektivare.

Ta del av remissvaret.