2021-09-24

EU-kommissionens förslag om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Subventionerad infrastruktur för alternativa drivmedel och laddning av elfordon, tillräckligt kapacitet i elnäten och EU-initiativ som drar åt samma håll. Det är några av förutsättningarna för att kunna genomföra EU-kommissionens förslag om infrastruktur för laddning av elfordon, vätgastankning för bränslecellsfordon och tankning av biogas, skriver Svensk Kollektivtrafik i remissvaret.

Huvudfokus i EU-förslaget ligger på infrastruktur för laddning av elfordon, vätgastankning för bränslecellsfordon och tankning av biogas.

I remissvaret skriver Svensk Kollektivtrafik:

• Det är helt nödvändigt att EU:s alla initiativ för att snabbt minska transportsektorns klimatpåverkan stämmer överens sinsemellan och drar åt samma håll. Man uppnår inte önskvärda resultat om man kräver att infrastruktur för distribution av biodrivmedel ska byggas ut, och samtidigt inför skatt på samma biodrivmedel.

• Det krävs offentliga subventioner för utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel och laddning av elfordon. Om detta saknas kommer inte elfordon eller fordon för alternativa drivmedel att kunna introduceras i hela landet.

• En helt avgörande faktor för att genomföra en omfattande elektrifiering av den svenska fordonsflottan är elnätens kapacitet, och att erforderlig effekt kan levereras i hela landet.

Ta del av remissvaret