2021-11-15

Förenkla rutinerna för hittegods för resenären

Ett enhetligt regelverk för hittegods för de resor som regionala kollektivtrafikmyndigheter ansvarar för vore önskvärt. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i remissvaret på Justitiedepartementets förslag kring reglering av hittegods i kollektivtrafiken.

Som förslaget ser ut nu riskerar ingår inte exempelvis anropsstyrd trafik och det vore oerhört olyckligt, både från kundens och RKM:s perspektiv.

Förslaget brister också vad gäller regleringen av hittegods som hittas på stationer. På den avreglerade marknaden är det omöjligt att veta vilket trafikföretag ägaren av hittegodset rest med, därför bör den som är ansvarig för stationen bli ansvarig, inte trafikföretaget. I remissvaret lyfts därför återigen förslaget att införa en Station Manager, en stationsförvaltare. Det är redan ett krav från EU som Sverige idag inte kan anses uppfylla. 

Ta del av remissvaret