2021-11-15

Förtydligade kriterier och flexibla standarder önskas

Förtydliga hur funktionskrav och kriterier för t ex självbetjäningsterminaler ska följas upp, annars blir direktivet svårt att leva upp till, framgår i remissvaret rörande utredningen om Tillgänglighetsdirektivet.

Utredningen nämner att direktivet kan kompletteras med harmoniserande standarder. Det kan vara bra men man måste ta höjd för lokala förutsättningar som väderförhållanden. Punktskrift och bild/pekskärmar i utomhusmiljö måste t ex vara av större storlek för att kunna läsas med kalla fingrar/tunna handskar vintertid. Därför bör eventuella standardkrav kompletteras med ”eller likvärdig funktionell lösning” för att undvika framtida problem och kostnader.

Ta del av remissvaret