2021-06-18

Glöm inte kollektivtrafiken när allt öppnar upp

När det nu börjar bli dags för motionslopp, demonstrationer och mässor igen: Glöm inte behovet av en aktiv dialog med berörd regionala kollektivtrafikmyndighet och god framförhållning för att undvika att trängsel. Det är Svensk Kollektivtrafik budskap i svaret på regeringens remiss om deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Även fast inte kollektivtrafiken står i fokus i promemorian så kommer den att beröras eftersom aktiviteterna kommer att leda till ett ökat kollektivtrafikresande. Det är därför viktigt att riktlinjer och rekommendationer som berör kollektivtrafiken och coronapandemin sker synkroniserat med dessa förändringar.

Ta del av remissvaret