2021-10-15

Kritik mot ändrade orsakskoder

Yttrandet om Trafikverkets remiss om Järnvägsnätsbeskrivningens avvikelsemeddelande innehåller kraftfull kritik. Remisstiden var alldeles för kort, de föreslagna förändringarna betydande och framför allt saknas förankring i branschen.

 Många nya förseningskoder föreslås och många gamla försvinner utan att skälen till förändringen anges och den riskanalys som bifogas anger enbart deltagande från Trafikverket och med fokus på risker för Trafikverket.

Bland annat påpekar Svensk Kollektivtrafik förslaget till en förändring som reglerar kvalitetsavgifter för merförseningar. Där har det funnits undantag för Järnvägsföretagen, men genom Trafikverkets förslag kommer de nu att vara skyldiga att betala. Detta har inte förankrats med branschen och ändrar helt de ekonomiska spelreglerna.

Ta del av yttrandet