2021-09-27

Förslag för bättre efterlevnad för yrkesförare

Modernisering av reglerna för digitala verktyg för kontroller och taxiförarlegitimation och djupare samverkan mellan myndigheterna. Det är några av förslagen i Svensk Kollektivtrafiks remissvar på "Kontroller på väg".

Regelefterlevnaden för yrkesförare på vägarna är för låg. I betänkandet ”Kontroller på väg”,  (SOU 2021:31) finns därför en del förslag för att underlätta för kontroller och öka efterlevnaden av reglerna. 

Svensk Kollektivtrafik tillstyrker förslagen men har i samrådet gett synpunkter på att de inte räcker och att myndigheter måste ges möjlighet att samverka ännu djupare än vad som sker idag. I svaret föreslås även modernisering av regler så att beställare och arbetsgivare kan ges chansen att använda digitala verktyg för att kostnadseffektivt kunna ta sitt ansvar för kontroller.

Utredningen lyfter även behovet att se över regleringen av redovisning av kör/vilotider för t ex taxiförare. Svensk Kollektivtrafik delar denna åsikt och menar att det skyndsamt behöver tillsättas en utredning för hur taxiförarlegitimation och personlig tidbok kan digitaliseras. Nu när regeringen tagit bort dispensmöjligheterna för taxameter bör de i så fall dra nytta av de uppsidor och möjligheter detta kan ge. Dessa delar kan därför gärna kopplats till taxametern och de uppsatta rutiner som finns kring dess informationsäkerhet.

Ta del av remissvaret