2021-09-24

Öka kraven på samråd i kommunal planering

De hållbara färdsätten gång, cykel och kollektivtrafik behöver vara normen för nuvarande och framtida samhällsplanering. Kollektivtrafiken har en avgörande roll i detta och borde synas betydligt mer i utredningen och lagförslagen, skriver Svensk Kollektivtrafik i remissvaret på utredningen om stärkt planering för hållbar utveckling.

Svensk Kollektivtrafik är eniga med utredningen om att hållbara och transporteffektiva transportsätt behöver vara planeringens utgångspunkt snarare än den privata bilen men poängterar att ökad kollektivtrafikandel är nödvändigt för ett transporteffektivt samhälle och mobilitet. Därför bör kollektivtrafiken få större utrymme i lagstiftningen samt tydligare lagstadgade krav på samråd med RKM i den kommunala planeringen.

Ta del av remissvaret