2021-10-15

Önskas: Generella tillstånd för ordningsvakter i kollektivtrafiken

Befogenheter för att fastställa identitet i samband med biljettkontroll måste förtydligas. Dessutom krävs ändringar gällande envarsgripanden för att kunna bedriva kontrollverksamhet för resande utan giltig biljett, skriver Svensk Kollektivtrafik till Justitiedepartementet i remissvaret gällande En ny lag om ordningsvakter mm.

 

Kollektivtrafiken är en stor användare av ordningsvakter men detta syntes nästan inte alls i utredningen, vilket är en stor brist. I svaret framgår även att utökad utbildning av ordningsvakter är bra men att det krävs ett bredare angreppssätt kring utbildning. Det är också positivt att organisationer kan ansöka om tillstånd men det vore bättre med generella tillstånd för kollektivtrafiksystem, alternativt undantag från krav på ansökan om tillstånd.

Ta del av remissvaret