2021-05-07

Positivt förslag om förlängning av smittskyddsåtgärder

Under semestrar och skollov brukar det långväga resandet öka, vilket kan öka risken för trängsel. För att minska risken för smittspridning ställer sig Svensk Kollektivtrafik positiva till förslaget om att förlänga de tillfälliga smittskyddsreglerna för långväga kollektivtrafik till den 14 augusti.

De ställer sig också positiva till att reglerna ska ses över kontinuerligt och upphävas vid halvårsskiftet om de tack vare smittläget inte lägre är nödvändiga. Men Svensk Kollektivtrafik anser att det behövs förtydliganden på flera områden, som hur smittskyddsreglerna för långväga kollektivtrafik förhåller sig till de olika lagstiftningarna om resenärers rättigheter, hur reglerna förhåller sig till skolplikten och regelverket kring skolskjuts samt hur störningar i kollektivtrafiken ska hanteras. Stopp i tågtrafiken, framför allt i tågtrafiken, kan snabbt leda till omfattande trängsel på perronger och hållplatser som kan pågå under lång tid, med ökad risk för smittspridning.

Ta del av svaret