2021-02-03

Prioritera mer pengar till länsplanerna

För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft, öka kollektivtrafikresandet och minska klimatutsläppen anser Svensk Kollektivtrafik att länsplanerna ska ha mycket hög prioritering och ökas mer än proportionellt mot den ekonomiska ramen.

Däremot ska inte ökningen av anslaget till länsplanerna tas från satsningarna på järnväg. Det framgår av remissvaret till Trafikverkets regeringsuppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen. Svensk Kollektivtrafik är dessutom mycket kritisk till Trafikverkets analyser och förslag kring hur transportsektorns klimatmål ska nås. De har inte har följt regeringens direktiv att skapa förutsättningar för överflyttning av transporter till energi- och klimateffektiva transportsätt och inte heller beaktat ambitionen att flytta över transporter från väg och flyg till kollektivtrafik.

Ta del av remissvaret