2021-11-15

Prioritera RKMs resenärer på järnvägsnätet

Prioritera vardagsresande, stoppa höjda avgifter och bättre samråd med branschen. Det är några av de punkter som lyfts i remissyttrandet till Trafikverket gällande Järnvägsnätsbeskrivning 2023.

I svaret skriver Svensk Kollektivtrafik bland annat att:
- Vardagsresandet måste börja prioriteras högre. Trafikverket visar en bristande förståelse för RKM-trafikens betydelse och prioriterar istället den kommersiella fjärrtågstrafiken.
- Trafikverket borde t ex återinföra tåglägesavgift i tre nivåer och ta bort passageavgiften i storstäder. Detta för att skapa större rättvisa mellan inbetalda avgifter, kostnader och hur Trafikverket prioriterar underhållet.
- Det är bra med samråd kring JNB men det är de ”sammantagna” avtalsvillkoren som borde sändas på samråd, idag ligger väsentliga delar utanför samrådet.

Ta del av yttrandet