2021-12-17

Vaccinationsbevis i långväga kollektivtrafik

Svensk Kollektivtrafik har svarat på regeringskansliets promemoria Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna.

Ta del av remissvaret