2021-02-18

Remissvar angående Promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation

Svensk Kollektivtrafik ser positivt på reduktionsplikten som ett kraftfullt verktyg för utsläppsminskningar och ett klimatsmartare Sverige. Det är dock inte primärt ett verktyg för kollektivtrafiken utan främst för andra verksamheter. Det framgår av remissvaret till regeringskansliet angående promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation.

För Svensk Kollektivtrafiks medlemmar är det mycket viktigt att rena biodrivmedel finns tillgängliga på marknaden under minst ett decennium framöver och då till överkomliga priser. Elektrifieringen sker successivt och många bussar kommer behöva biodrivmedel. Svensk Kollektivtrafik delar promemorian bedömning om att tillgången på HVO på sikt är begränsad och priserna kan öka. Ökad efterfrågan på biodrivmedel för inblandning kommer påverka både pris och tillgång på rena biodrivmedel.

Ökade drivmedelskostnader kan får stora konsekvenser för kollektivtrafiken, Svensk Kollektivtrafik anser därför att det är mycket viktigt att regering och riksdag vidtar åtgärder som ökar produktionen av biodrivmedel samt en fortsatt skattebefrielse för höginblandade och rena biodrivmedel.

Ta del av remissvaret