2021-11-15

RKM redan bäst i klassen på miljöarbete

Svensk Kollektivtrafik deltar gärna i det fortsatta arbetet kring klimatdeklarationer för andra trafikslag än flyg, inte minst för att visa hur våra medlemmar redan driver ett ambitiöst miljöarbete och hur den upphandlade kollektivtrafiken idag är ledande inom fossilfria transporter.

Svensk Kollektivtrafik deltar gärna i det fortsatta arbetet kring klimatdeklarationer för andra trafikslag än flyg, inte minst för att visa hur våra medlemmar redan driver ett ambitiöst miljöarbete och hur den upphandlade kollektivtrafiken idag är ledande inom fossilfria transporter. Det framgår av remissvaret till Regeringskansliet gällande PM om klimatdeklarationer. PM:et föreslås i första skedet endast gälla flyg och undantag att lämna klimatdeklaration ges resor som görs med personbil, buss, tåg, spårvagn, tunnelbana eller fartyg.

Ta del av remissvaret