2021-02-10

RKM-trafiken måste undantas från smittskyddsåtgärder för den långväga trafiken

Kollektivtrafik som bedrivs i enlighet med kollektivtrafiklagen måste undantas från reglerna om att den som bedriver eller organiserar kollektivtrafik med en linjesträckning som överstiger 150 kilometer ska se till att antalet passagerare på färdmedel vid sådana resor inte överstiger hälften av färdmedlets sittplatser.

Det skriver Svensk Kollektivtrafik i remissvaret angående promemorian Tillfälliga smittskyddsåtgärder för långväga kollektivtrafik.

Ta del av remissvaret här