2021-07-02

Skrivelse angående kollektivtrafikens anpassning av smittskyddsåtgärderna för covid-19

Svensk Kollektivtrafik har skickat en skrivelse till Arbetsmiljöverket med frågor kring öppningen av samhället efter pandemin och hur de resonerar kring vilka konsekvenser regeringens beslut kan få för de tidigare beslut om föreläggande som tidigare fattats rörande att framdörrar ska hållas stängda.

I skrivelsen framgår att Svensk Kollektivtrafik har behov av information om Arbetsmiljöverket med stöd av 37-38 §§ i Förvaltningslagen (2017:900) kommer att ändra tidigare fattade beslut rörande föreläggande om att framdörrar ska hållas stängda när Sverige når Folkhälsomyndighetens nivå 1 respektive regeringens steg 5. 

Kommer i så fall Arbetsmiljöverket själva ta initiativ till att ändra dessa beslut och när kan man förvänta sig ett sådan beslut kan fattas respektive börja gälla?

Ta del av skrivelsen