2021-04-19

Svensk Kollektivtrafiks remissvar angående promemorian Fortsatt giltighet av covid-19-lagen

För att förhindra smittspridningen ställer sig Svensk Kollektivtrafik positiv till förslaget om att förlänga giltigheten av den tillfällig covid-19-lagen till sista januari 2022, men samtidigt anser vi att lagen ska upphävas så snart smittläget tillåter.

I remissvaret angående förlängningen upprepar vi Svensk Kollektivtrafiks synpunkter på covid-19-lagen, men pekar samtidigt på att det finns en tilltagande restriktionströtthet som medför att människor i minskande utsträckning följer rekommendationer och regler för att minska smittspridningen av covid-19. Risken är stor att denna restriktionströtthet även kommer att påverka kollektivtrafiken innan pandemin är över. Detta gör det extra viktigt att regeringen beaktar de praktiska svårigheterna för dem som bedriver kollektivtrafiken att upprätthålla bestämmelserna om begränsningar av antalet resenärer på tåg, bussar, spårvagnar eller tunnelbanetåg.

Länk till förslaget

Ta del av remissvaret