2021-07-06

Transportstyrelsen justerar krav för taxiförare

Svensk Kollektivtrafik har gett synpunkter på Transportstyrelsens omarbetningar för kompetenskrav för taxiföretagare och taxiförare.

Regelverket kommer även efter förslagets genomförande att vara detaljerat och omfattande och fortsatt ställs relativt låga krav på hur mycket provtagaren ska tillgodogöra sig för att klara testerna.

Vissa åtgärder föreslås för att minska fusk vid prov samt modernisering av krav, och detta är positivt. Däremot är det negativt att ta bort förarens namn på taxiförarlegitimationen. Det kommer sannolikt inte att leda till färre hot mellan förare och resenär, utan snarare en upplevelse av mer anonyma taxiförare och mindre trygga resenärer.

Ta del av remissvaret.