2021-03-24

Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav

Svensk Kollektivtrafiks har svarat på Transportstyrelsens remiss om förslag till föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor.

Den viktigaste synpunkten på förslagen är att det riskerar att leda till stora kostnadsökningar vid nybyggnad av tunnelbana och spårväg.

Ta del av remissvaret