2021-09-06

Upphäv förordningen så snart det är möjligt

Svensk Kollektivtrafik har inga invändningar mot regeringens förslag om att begränsningsförordningen ska fortsätta att gälla till och med januari 2022 för att minska risken för smittspridning. I remissvaret understryks däremot att förordningen bör upphävas så snart smittläget tillåter.

I remissvaret framgår också att Svensk Kollektivtrafik inte heller har några invändningar mot regeringens bedömning av att lättandet av deltagarbegränsningarna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kan behöva senareläggas, även om det indirekt kan medföra att kollektivtrafikresandet, och därmed biljettintäkterna, blir lägre än de annars skulle vara. Begränsningarna beräknades tidigare kunna tas bort i september 2021.

Ta del av remissvaret