2021-10-29

Våra medlemmar är viktiga för klimatanpassningen

Våra medlemmar spelar en avgörande roll i det transporteffektiva samhället och ligger långt framme i elektrifieringen inom transportområdet, skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar gällande utredningen "En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden".

 I svaret lyfts även viktiga punkter som regeringen bör ta fasta på under andra fasen:

  • Stärk kollektivtrafik, gång och cykels roll i planeringslagstiftningen
  • Stärk finansieringen till kollektivtrafikåtgärder, både på statlig och kommunal infrastruktur
  • Underlätta för kommuner att genomföra kollektivtrafikfrämjande åtgärder i befintliga miljöer
  • Fyrstegsprincipen behöver tillämpas fullt ut och konsekvent av alla aktörer inkl. Trafikverket
  • Reformera de samhällsekonomiska kalkylerna
  • Se över parkeringslagstiftning
  • Underlätta för elektrifiering av kollektivtrafiken

Ta del av remissvaret