Inbjudan till tävling: Vinn pris för bästa uppsats inom kollektivtrafik på väg.

Ska du skriva ditt examensarbete hösten 2019 eller våren 2020? Välj att skriva om kollektivtrafik på väg. I potten ligger 60 000 kr i prispengar. Priset delas ut till det examensarbete som är mest relevant och intressant för branschen samt håller den högsta vetenskapliga kvalitén.

Kollektivtrafiken är en viktig del av det hållbara samhället. Hjälp branschen att utvecklas genom att bidra med nya frågeställningar och ny kunskap.
Alla perspektiv är välkomna!

Villkor för att vara med i tävlingen 
Examensarbetet ska behandla någon aspekt av kollektivtrafik på väg och kan vara på kandidat- eller mastersnivå, oavsett ämne. Priset delas ut till personer som studerar vid ett svenskt universitet eller högskola.

Bedömningskriterier
Bäst nytta för kollektivtrafikbranschen och högst vetenskapliga kvalitet.

Prisutdelning
På Nordens största kollektivtrafikevent Persontrafik 2020 20-22 oktober i Göteborg.

Varför utlyser vi tävlingen? 
Genom tävlingen hoppas vi kunna locka fler studenter att skriva sitt examensarbete inom området Kollektivtrafik på väg. Vi vill öka intresset för kollektivtrafikbranschen, synliggöra duktiga studenter och inte minst få intressanta och aktuella frågeställningar belysta.

Vilka står bakom tävlingen? 
Bakom uppsatstävlingen står Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och K2 - nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Sponsorer:
Guld: SKL, Nobina, Transdev, Arriva
Silver: Vy, Keolis 

Hur går tävlingen till?
När bidraget skickats in görs bedömningen  av en projektgrupp bestående av en representant från respektive Sverige Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och K2.

Skicka in ditt bidrag senast 21 juni 2020 till info@k2centrum.se. Ditt examensarbete ska ha slutförts under 2019 eller första halvan av 2020.
Motivering från handledare eller examinator får gärna bifogas. Besked om vem som vunnit lämnas i mitten av september.

 Har du frågor om tävlingen? Kontakta Helena Svensson, K2