Inbjudan till tävling: Vinn pris för bästa uppsats inom kollektivtrafik på väg.

Är du student och har skrivit eller tänker skriva den bästa uppsatsen om kollektivtrafik på väg? Då kan du få 60 000! Kollektivtrafiken är en viktig del av det hållbara samhället. Hjälp branschen att utvecklas genom att bidra med nya frågeställningar och ny kunskap. Alla perspektiv är välkomna!

Villkor för att vara med i tävlingen 
Ditt examensarbete ska ha slutförts under 2019 eller första halvan av 2020. Examensarbetet ska behandla någon aspekt av kollektivtrafik på väg och kan vara på kandidat- eller mastersnivå, oavsett ämne. Priset delas ut till personer som studerar vid ett svenskt universitet eller högskola.

Bedömningskriterier
Bäst nytta för kollektivtrafikbranschen och högst vetenskapliga kvalitet.

Varför utlyser vi tävlingen? 
Genom tävlingen hoppas vi kunna locka fler studenter att skriva sitt examensarbete inom området Kollektivtrafik på väg. Vi vill öka intresset för kollektivtrafikbranschen, synliggöra duktiga studenter och inte minst få intressanta och aktuella frågeställningar belysta.

Vilka står bakom tävlingen? 
Bakom uppsatstävlingen står Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Sponsorer:
Guld: SKL, Nobina, Transdev, Arriva
Silver: Vy, Keolis 

Hur går tävlingen till?
När bidraget skickats in görs bedömningen  av en projektgrupp bestående av en representant från respektive Sverige Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och K2.

Skicka in ditt bidrag senast 31 oktober till info@k2centrum.se
Motivering från handledare eller examinator får gärna bifogas. Besked om vem som vunnit lämnas i slutet av november.

Prisutdelning
Priset delas ut på den stora mässan och kongressen Persontrafik 19-21 januari 2021 i Göteborg. 

Har du frågor om tävlingen? Kontakta Helena Svensson, K2