Klimat och miljö

Kollektivtrafiken är ett viktigt medel att minska klimatutsläppen. Vägtrafiken står för ungefär en tredjedel av koldioxidutsläppen. Den som tar bilen till jobbet släpper ut 45 000 gånger mer koldioxid än den som tar spårvagnen, tunnelbanan eller tåget (gäller eldrivet tåg).

Kollektivtrafiken är dessutom på god väg att bli helt fossilfri. Nästan 80 procent av busstrafiken körs i dag på förnybara bränslen, tågtrafiken är eldriven till omkring 90 procent och spårvägs- och tunnelbanetrafiken drivs helt med el. Kollektivtrafiken har redan överträffat branschens mål om att 90 procent av den regionala kollektivtrafiken ska köras med förnybara drivmedel år 2020.