Klimat och miljö

Kollektivtrafiken är ett viktigt medel att minska klimatutsläppen. Den som tar bilen till jobbet släpper ut 45 000 gånger mer koldioxid än den som tar spårvagnen, tunnelbanan eller tåget (gäller eldrivet tåg).

Kollektivtrafiken är dessutom på god väg att bli helt fossilfri. 95 procent av busstrafiken körs i dag på förnybara bränslen, tågtrafiken är nästan helt eldriven och spårvägs- och tunnelbanetrafiken drivs helt med el.