Statistik bantrafik

Trafikanalys har tre undersökningar om bantrafik där du hittar statistik om järnvägar, spårvägar och tunnelbana ur en lång rad aspekter. 

Bantrafik beskriver med hjälp av statistiken utvecklingen för järnvägar, spårvägar och tunnelbana. Järnvägstransporter innehåller statistik som beskriver huvuddragen av utvecklingen i järnvägstransporterna. Bantrafikskador presenterar statistik över olyckshändelser och självmordshändelser vid järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Här hittar du Trafikanalys statistik om bantrafik