Statistik färdtjänst, sjukresor och anropsstyrd trafik

Barometern för anropsstyrd trafik
Svensk Kollektivtrafik har arbetat fram en modell för mätning av den anropsstyrda trafiken, dvs färdtjänst, sjukresor och övrig efterfrågestyrd trafik. Det är Barometern för anropsstyrd trafik, även kallad Anbaro. Varje år publicerar Svensk Kollektivtrafik en årsrapport.
Läs mer om Barometern för anropsstyrd trafik och ta del av årsrapporten


FRIDA Fordonsdatabas
Svensk Kollektivtrafik och alla trafikbeställare använder sig av FRIDA miljö- och fordonsdatabas för att enkelt få svar på frågor som rör den egna verksamheten, med fokus på miljö, avtal och tillgänglighet. FRIDA har till syfte att lagra, sammanställa, visa och följa upp information rörande fordon i kollektivtrafiken.
Läs mer om FRIDA

Rapport Trafikanalys
Trafikanalys publicerar varje år i juni en rapport med statistik över färdtjänst och riksfärdtjänst. Statistiken belyser kommunernas verksamhet med färdtjänst och riksfärdtjänst; antal resor, antal beviljade och nyttjade tillstånd samt med vilken ekonomi verksamheten bedrivs. Samtliga kommuner i landet undersöks årligen.
Statistik för färdtjänst och riksfärdtjänst hos Trafikanalys