• 27 apr

    Miljönätverket 27 april 2015

    27 apr kl. 10:00-16:00

    <p> <strong>Programpunkter under dagen:</strong><br /> Detaljerad agenda kommer att s&auml;ndas ut innan tr&auml;ffen men f&ouml;ljande punkter f&ouml;resl&aring;s ing&aring;:</p> <p> &middot;&nbsp; SLL ber&auml;ttar om sina nya laddhybridsbussar<br /> &middot;&nbsp; Prov&aring;kning med laddhybridbussar p&aring; linje 73<br /> &middot;&nbsp; Behov av uppdateringar av branschens milj&ouml;kravsbilagor<br /> &middot;&nbsp; kunskapsutbyte ang&aring;ende biodrivmedel, speciellt m&ouml;jligheten att anv&auml;nda HVO.</p> <p> F&ouml;rslag p&aring; ytterligare punkter att ta upp kan skickas till Leif Magnusson (<a href="mailto:leif@magnussonkonsult.se">leif@magnussonkonsult.se</a>) senast den 13 april.</p> <p> F&ouml;r den som &auml;r intresserad vill vi ocks&aring; tipsa om konferensen Ekotransport som h&aring;lls den 28&nbsp; april: <a href="http://www.miljorapporten.se/8957.html">http://www.miljorapporten.se/8957.html</a></p> <p> <strong>Anm&auml;lan: </strong>senast onsdag 15/4, d&auml;refter uts&auml;ndes bekr&auml;ftelse, deltagarlista och reviderat program.</p> <p> <strong>Deltagaravgift:</strong> 1.200 ex moms. Vid eventuell avanm&auml;lan efter anm&auml;lningstidens slut faktureras fullt pris.</p>

    Anmälan senast den 16 april.