• 16 nov

    Workshop Studentkoncept

    16 nov kl. 09:30-16:00

    <p> En arbetsgrupp med representanter fr&aring;n branschen har arbetat fram ett nytt koncept f&ouml;r studentrabatter. M&aring;ls&auml;ttningen har varit att skapa ett enklare, mer modernt och r&auml;ttvist samt konkurrensneutralt regelverk. I denna workshop vill vi h&ouml;ra dina tankar kring f&ouml;rslaget och m&ouml;jlighet till genomf&ouml;rande.&nbsp;</p>

    Anmälan senast den 6 november.