• 26 nov

    Kollektivtrafikens Avtalskommittés konferens

    26 nov kl. 10:00-15:00

    Plats: Stockholm

    <p>Konferensen arrangeras av Kollektivtrafikens Avtalskommitté (KollA) på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.</p> <p><br />Konferensen riktar sig till upphandlare och upphandlingsansvariga av kollektivtrafik, färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar hos regionala kollektivtrafikmyndigheter, länstrafikbolag, landsting, kommuner och trafikföretag.</p> <p><br />Avtalsmallar och avtalsbilagor har funnits sedan 2010. Erfarenheter har vunnits under tiden och synpunkter på materialet har framkommit.</p> <p><br />Under det senaste året har ett omfattande arbete genomförts för att utveckla och förbättra handlingarna. Arbetet har utförts i en partssammansatt arbetsgrupp. Materialet är nu färdigt för att presenteras. Intressanta och goda exempel på avtalstillämpning kommer också att presenteras.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a title="Program Avtalskonferens" href="/link/b7088c08368a49b1aed235beeaae62a9.aspx" target="_blank">Läs hela programmet här.</a></p> <p>Kostnad:&nbsp;950 kr exkl moms. Vid eventuell avbokning efter anmälningstidens slut faktureras fullt pris.</p> <p>Sista anmälningsdag:&nbsp;9 november 2015</p>


    Anmälan senast den 10 november.