• 07 sep

    Workshop TTT Fordon - nu börjar branschmätningarna!

    7 sep kl. 09:00-12:00

    Plats: Stockholm

    <p>Nu börjar vi mäta!</p> <p>Välkomna till en workshop om branschens åtagande att&nbsp;använda nyckeltal i arbetet med att minska förseningar&nbsp;och bristande punktlighet orsakade av fel på&nbsp;fordon/vagn.</p> <p>Under rubriken ”Tillsammans för tåg i tid”, TTT, arbetar branschens aktörer tillsammans för att öka punktlighet och minska förseningar på järnvägen.</p> <p>Fordonen står för en betydande andel och därför behöver fokus ökas på dessa frågor. Nyckeltalen har arbetats fram som ett resultat av den workshop som hölls för branschen i november förra året. De nyckeltal som kommer att presenteras siktar alla på att mäta och öka tillförlitlighet och driftsäkerhet. Att öka fordonsreserven är ingen lösning.</p> <p><a href="/link/07c4822d497d4e5c99a7fbbb21d4f8d7.aspx" target="_blank">Ta del av inbjudan här.</a></p>


    Anmälan senast den 31 augusti.