• 26 okt

  Informationsdag Tillgänglighet

  26 okt kl. 09:30-16:00

  Plats: Kollektivtrafikens Hus, Centralplan 3, Stockholm

  Välkommen till informationsdag och nystart för Svensk Kollektivtrafiks satsning på frågor kring tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiken.

  <div>Under informationsdagen kommer du bland annat att träffa transportstyrelsen, Konsumentverket, Myndigheten för delaktighet och Trafikverket. Även Scandic Hotels kommer och berättar hur de arbetar med tillgänglighetsfrågor inom sin bransch.</div> <div>Ta chansen att ställa frågor, diskutera och ta del av information om hur flera myndigheter kommer att arbeta med tillgänglighet under det kommande året.<br /><br /></div> <div><a href="/link/5a41605ca0194fa09d01202aa1f235d4.aspx" target="_blank"><strong>Ta del av det preliminära programmet.<br /></strong></a><strong><br />Vi vänder oss till:</strong></div> <div>Chefer, specialister och andra tjänstemän inom RKM och länstrafikbolagen.</div> <div><strong>Deltagaravgift:</strong> 1.200 ex moms. Vid eventuell avamälan efter anmälningstidens slut faktureras deltagaravgiften.&nbsp;</div> <div><strong>Anmälan:</strong> senast 21 oktober, därefter utsändes bekräftelse, deltagarlista och program.&nbsp;</div>


  Anmälan senast den 21 oktober.