• 23 nov

    Avtalsträff Modellavtal i Stockholm

    23 nov kl. 10:00-15:00

    Plats: Scandic Klara, Stockholm

    <div class="article-header editor col-xs-12"> <p>Under hösten 2016 anordnar Partnersamverkan regionala träffar för att öka kännedomen om de uppdaterade modellavtalen för upphandlad kollektivtrafik.</p> <p>En ny version, Modellavtal 2016 för buss, spårtrafik och anropsstyrd trafik, har omarbetats under våren och presenteras under träffen. Dessutom blir det gruppdiskussioner om modellavtalen i avtalsarbetet och exempel på avtalsarbetet i praktiken.&nbsp;</p> <p>Sista anmälningsdag: 20 oktober&nbsp;</p> </div> <div class="article-body-wrapper"> <div class="article-content editor"> <p><a href="/link/7c7b6d356dbf45b794a5bc9ce1e06109.aspx" target="_blank">Ta del av programmet och boka här</a></p> </div> </div>


    Anmälan senast den 26 oktober.