• 04 jul

    Svensk Kollektivtrafiks Almedalsseminarium

    4 jul kl. 15:30-17:30

    Plats: Wisby Strand Congress & Event, lokal Viklau

    <p><strong>Svensk Kollektivtrafiks seminarieprogram i Almedalen</strong></p> <p><strong>15.30-16.30&nbsp;</strong>Kollektivtrafiken – en investering i samhällsnytta<strong>&nbsp;<br /><span>16.30-17.00&nbsp;</span></strong><span>Kollektivtrafik och självkörande fordon - hur ser framtiden ut?&nbsp;<br /><span><strong>17.00-17.30&nbsp;</strong>Kan kollektivtrafiken samverka med näringslivet?</span></span><strong><span><span><br /></span></span></strong></p> <p><strong><br />15.30-16.30 Kollektivtrafiken – en investering i samhällsnytta&nbsp;<br /></strong><span>Hur stor är kollektivtrafikens samhällsnytta? Presentation av ny rapport som beräknar värdet av den samhällsekonomiska nytta som kollektivtrafiken skapar genom att förbättra människors tillgänglighet till samhället, minska utsläppen och vidga arbetsmarknaderna.</span></p> <p>Kollektivtrafik är inget självändamål. Syftet med kollektivtrafiken är skapa möjligheter för människor att resa till och från arbete, utbildning, fritidsaktiviteter och service. Dessutom minskar den klimatutsläppen, ökar trafiksäkerheten och vidgar arbetsmarknadsregionerna. Det är på grund av dessa nyttor för resenärerna och samhället som kommuner, landsting och regioner organiserar, upphandlar och delfinansierar kollektivtrafiken. På seminariet presenterar WSP en ny rapport med beräkningar av kollektivtrafikens totala samhällsnytta. Därefter följer en paneldiskussion med ledamöter från riksdagens trafikutskott:&nbsp;De regionala kollektivtrafikmyndigheterna arbetar ständigt med att öka nyttan för resenärerna och samhället, men hur kan regering och riksdag öka kollektivtrafikens samhällsnytta?&nbsp;</p> <p><strong><br />Medverkande:</strong>&nbsp;Karin Svensson Smith (MP), Trafikutskottet, Erik Ottoson (M), Trafikutskottet, Johan Andersson (S),&nbsp;<span>Trafikutskottet,&nbsp;</span>Karin Brundell-Freij, seniorkonsult WSP, Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik<br /><a href="http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45657" target="_blank">Länk till seminariet i det officiella programmet.</a></p> <p><strong><br />16.30-17.00&nbsp;</strong><strong>Kollektivtrafik och självkörande fordon - hur ser framtiden ut?&nbsp;<br /></strong>Hur bör samhället förbereda sig och planera inför ökad flotta av självkörande fordon för att det ska bli hållbart? På seminariet presenteras olika scenarios samt en internationell utblick men också kopplingen till kollektivtrafiken och kombinerad mobilitet.</p> <p>Föreställ dig ett scenario där alla invånare erbjuds prisvärda, hållbara och praktiska mobilitetslösningar med självkörande fordon. Städer spelar en avgörande roll som motorer i ekonomin och som platser för kreativitet och innovation. Ankomsten av förarlösa fordon representerar en unik möjlighet för en förändring i städerna och kan leda till än mer hållbara, konkurrenskraftiga och grönare städer - men bara om offentliga myndigheter och Kollektivtrafikhuvudmän tar en aktiv roll då självkörande fordon dramatiskt kan förändra våra städer.&nbsp;Faktum är att en framtid med automatiska fordon kan ha olika resultat beroende på hur de kommer att regleras och användas. Kommer de att leda till ännu fler bilar på vägarna och mer trängsel i staden? Eller kommer de att bidra till att forma hållbara och levande städer med mer plats, färre fordon på vägarna och en högre livskvalitet?&nbsp;Framtiden med självkörande fordon är snart här och vi måste aktivt välja hur vi vill forma den.</p> <p><strong><br />Medverkande</strong>: Roger Vahnberg, Västtrafik,&nbsp;Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik<br /><a href="http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45891" target="_blank">Länk till seminariet i det officiella programmet</a>&nbsp;<br /><br /></p> <p><strong><br />17.00-17.30&nbsp;Kan kollektivtrafiken samverka med näringslivet?<br /></strong>Hur kan kollektivtrafikbranschen utveckla och tillhandahålla plattformar för andra aktörer och driva innovation? Vad krävs för att medutveckla och skapa samarbeten som samhället tjänar på? Vi presenterar exempel på samverkan med näringslivet med målet att maximera reseupplevelsen för resenärerna.</p> <p><span><strong><br />Medverkande</strong>:&nbsp;Marie Christensson, Marknadschef VL/ Kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland,&nbsp;<span>Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik<br /><a href="http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45896" target="_blank">Länk till seminariet i det officiella programmet</a></span></span></p> <p><span>&nbsp;</span></p>