• 03 okt

    Temadag om upphandling av skolskjuts

    3 okt kl. 10:00-15:00

    Plats: Hotell Hilton, Guldgränd 8, Stockholm. Närmaste tunnelbana: Slussen.

    <p class="normal">Välkommen till en temadag om upphandling av skoltrafik. Träffen leds av Kollektivtrafikens avtalskommitté, som är ett samarbete inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, där såväl beställare som utförare ingår. Kollektivtrafikens avtalskommitté har som uppgift att utveckla, förvalta och sprida kunskap om de dokument och verktyg som ingår i avtalsprocessen, framtagen av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.</p> <p class="normal">Träffen riktar sig till dig som ansvarar för och upphandlar skoltrafik. Vad ska man tänka på? Under dagen går vi igenom upphandlingsprocess och avtalsmodeller.</p> <p class="normal"><a href="https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/traffomupphandlingavskoltrafik.12760.html" target="_blank">Läs mer</a></p> <p class="normal"><a href="https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=10550&amp;CLEAR=yes&amp;REGLINENO=1&amp;REGLINEID=51046&amp;EDIT=off&amp;REGLINEPAGENO=1" target="_blank">Anmäl dig via den här länken</a></p>