• 07 okt

    Resultatkonferens Tillsammans för tåg i tid

    7 okt kl. 09:00-12:00

    Plats: Jönköping

    <p>Tillsammans för tåg i tid (TTT) arbetar med järnvägens punktlighet systematiskt, långsiktigt och gemensamt. Arbetet startade för två år sedan då vi aktörer i branschen undertecknade en gemensam avsiktsförklaring. Årets Resultatkonferens är på Elmia, Jönköping i anslutning till Nordic Rail.</p> <p><a title="Program" href="/link/90e72c35f3e646519481204300e963e8.aspx" target="_blank"><strong>Program</strong></a></p> <p>Deltagandet är kostnadsfritt och riktat till särskilt inbjudna.</p>