• 13 okt

    VD/Förvaltningschefs-möte

    13 okt kl. 09:00-16:00

    Plats: Stockholm

    <p>Svensk Kollektivtrafik har tillsammans med SKL regelbundet träffar för VD/Förvaltningschef hos regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag.</p> <p><a title="Program" href="/link/bf58fec09a504559b55f3379d7612e2d.aspx" target="_blank"><strong>Program</strong></a></p> <p>Anmälan via mail till&nbsp;<a href="mailto:anita.stenhardt@svenskkollektivtrafik.se" target="_blank">Anita Stenhardt&nbsp;</a></p>