• 28 apr

    Studieresa till New York

    28 apr - 2 maj kl. 08:00

    Plats: New York

    Följ med på fyra intensiva dagar i New York den 28 april - 2 maj 2019. Vi anordnar en studieresa i samarbete med Stiftelsen Tryggare Sverige för att ta del av erfarenheter, goda exempel och reflektioner från praktiker och teoretiker när det gäller trygghet i kollektivtrafiken. Resan innehåller en mängd studiebesök och föreläsningar med särskilt fokus på arbetet med att skapa attraktiva, säkra och trygga städer. I programmet behandlas bland annat kollektivtrafikens roll i det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet samt erfarenheter från polisen.


    Anmälan senast den 1 april.