• 19 nov

    Nätverksträff järnvägsfrågor

    19 nov kl. 09:00-16:30

    Plats: Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm

    Välkomna till nätverket för järnvägsfrågor där aktuella frågor stäms av och varvas med diskussioner och erfarenhetsutbyte. På agendan i höst står bland annat framtidsfrågor, punktlighet, kapacitet och resenärsperspektiv.


    Anmälan senast den 15 november.