• 06 feb

  VD/Förvaltningschefsmöte

  6 feb kl. 10:00-16:00

  Plats: Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31, Stockholm

  Hemsida

  Välkomna till mötet som arrangeras tillsammans med SKR. Kaffe serveras från 09.30. Det blir en dag med mycket tid för gemensamma diskussioner kring aktuella frågor. Några programpunkter: Trafik i egen regi? • Hur ser era ekonomiska förutsättningar ut framöver? • Nationellt biljettsystem • Mobilitet i landsbygd – vilka möjligheter finns det? • Punktlighetssatsning på järnväg • Fokusområden 2020 hos Svensk Kollektivtrafik och SKR


  Anmälan senast den 14 januari.