• 27 aug

    Gemensam konferens för presidier, VD och förvaltningschefer

    27 aug kl. 13:00-16:30

    Plats: Digitalt, instruktioner skickas ca en vecka innan.

    En gång om året arrangeras konferensen tillsammans med SKR. På agendan: Presentation av Ny rapport: Mer robust kollektivtrafik vid framtida kriser • Erfarenhetsutbyte och diskussioner kring frågeställningar och framtida arbete med anledning av Coronapandemin • Statliga stödet till kollektivtrafiken och hur vi kan säkerställa en återstart igen • Nationellt biljettsystem


    Anmälan senast den 20 augusti.