• 27 aug

    Gemensam konferens för presidier, VD och förvaltningschefer

    27 aug kl. 13:00-16:30

    Plats: Digitalt, instruktioner skickas ca en vecka innan.

    En gång om året arrangeras konferensen tillsammans med SKR.


    Anmälan senast den 20 augusti.