• 21 okt

    Användarträff ANBARO

    21 okt kl. 09:30-15:30

    Plats: Digitala användarträff, Teamslänk sänds ut till bokade någon dag före mötet

    Välkommen till årets användarträff för de olika ANBARO-undersökningarna. Under dagen kommer vi att titta på status och vidareutveckling av enkäter, webbportalen och kommande årsrapport. Användarträffen är kostnadsfri för ANBARO-användare.


    Anmälan senast den 14 oktober.